Szukaj

Uroczyste otwarcie nowego budynku szkoły

Uroczyte otwarcie nowego budynku szkoły

Dnia 31 maja br. w miejscowości Rzepiennik Marciszewski miała miejsce uroczystość poświęcenia i oddania do użytku nowego budynku Szkoły Podstawowej. To dzień długo oczekiwany przez dzieci, nauczycieli i mieszkańców wsi. Do ubiegłego roku szkolnego dzieci uczyły się w starym XIX wiecznym budynku, mocno zagrzybionym, bez sanitariatów wewnątrz oraz budynku Kaplicy Katechetycznej, użyczonej nieodpłatnie przez Proboszcza parafii Rzepiennik Strzyżewski.

Budowę obecnego budynku rozpoczęto jesienią 1989 roku. Trwała ona 10 lat.
1 września 2007r. młodzież mogła rozpocząć w nim naukę.  Trudno  wymienić z imieniai nazwiska wszystkich tych, którzy swoimi staraniami i uporem przyczynili się do tego, że młodzież może dziś uczyć się w nowych warunkach. Byli to dyrektorzy szkoły, członkowie Narodowego Czynu Pomocy Szkole, Komitetu Budowy Szkoły, radni, sołtysi wsi. Ogromną  rolę w tej dziedzinie  odegrał wieloletni radny naszej wsi P. Czesław Cudek, Wójtowie Gminy a szczególnie P. Bogdan Stasz oraz radni poprzednich i obecnej kadencji, którzy swoimi mądrymi decyzjami przyczynili się do zakończenia budowy. Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób popierali budowę tego obiektu wyrażono w tym dniu ogromną wdzięczność.

Uroczystość rozpoczęła się mszą św. w kościele parafialnym. Następnie wszyscy udali się na plac szkolny, na którym odbyła się dalsza część uroczystości: przecięcie wstęgi, poświęcenie budynku przez  ks. Proboszcza .  Dyrektor szkoły mgr Celina Kwaśna w swoim wystąpieniu przypomniała historię szkoły od jej początków w 1855r. do dnia dzisiejszego. Wyraziła swą radość z obecnego nowoczesnego budynku i wdzięczność wszystkim, którzyo niego czynili starania. Głos zabrali również Wójt Gminy mgr Bogdan Stasz, który ponadto przeczytał wystosowany przez wicewojewodę małopolskiego Stanisłwa Sorysa list okolicznościowy, przewodniczący rady Gminy, p. Czesław Cudek, sołtys wsi p. Stanisław Cudek oraz Starosta powiatu tarnowskiego mgr Mieczysław Kras. Swoją obecnością  zaszczycił wszystkich Wizytator KO mgr Rafał Wnęk. Licznie przybyli zaproszeni goście, między innymi: dyrektorzy sąsiednich szkół, radni i pracownicy gminy,  kierownik ASiPS w Gromniku, kierownictwo Gminnej Biblioteki Publicznej, byli radni i sołtysi wsi oraz dyrektorzy i pracownicy szkoły przebywający już na emeryturze.

Swój głos w tym dniu miała również młodzież szkoły, która przygotowała pod okiem Pani Romany Gąsiorowskiej bogaty okolicznościowy program artystyczny i mogła zaprezentować swój dorobek.
W przeddzień swego święta dzieci mogły skorzystać z  wielu atrakcji. Największym powodzeniem cieszyła się loteria fantowa i zawody sportowe.
Licznie przybyli mieszkańcy wsi, którzy świętowali  długo oczekiwany dzień. Wielkimi literami  zapisze się on  w historii szkoły, miejscowości i gminy.