Szukaj

Rada Samorządu Uczniowskiego przy SP w Rzepienniku Marciszewskim
w roku szkolnym 2021/2022


Opiekun: mgr Angelika Lisowska

Przewodniczący:

  • ANNA KURAŚ

Z-ca przewodniczącego:

  • ZUZANNA SZYMAŃSKA

Skarbnik:

  • MICHAŁ KWAŚNY