Aktualności

 Wycieczka do Starego i Nowego Sącza

Wycieczka do Starego i Nowego Sącza

środa, Październik 11, 2023

W dniu 10 października 2023 roku uczniowie klas III - VIII wraz z opiekunami uczestniczyli we wspaniałej wycieczce do Starego i Nowego Sącza. Celem pierwszej części wyjazdu było duchowe przygotowanie do uroczystości nadania szkole imienia św. Jana Pawła II i wędrówka Jego śladami.

Dlatego też pierwszym punktem programu było odwiedzenie Starego Sącza i znajdującego się tam ołtarza papieskiego. To jedyna taka budowla w Polsce. Jest on pamiątką po wizycie Ojca Świętego Jana Pawła II w Starym Sączu, kiedy to 16 czerwca 1999 roku kanonizował błogosławioną Kingę. Nie został on rozebrany i stanowi ważny punkt podczas wizyty pielgrzymów. Św. Kinga, to ta sama księżna, której przypisuje się, według legendy, założenie Kopalni Soli w Wieliczce. Natomiast tutaj, w Starym Sączu kazała wznieść w XIII wieku Klasztor Klarysek, w którym zamieszkała po śmierci swojego męża króla Bolesława Wstydliwego. Ołtarz stoi na starosądeckich błoniach i jest cały czas używany podczas różnego rodzaju uroczystości. Obok ołtarza papieskiego znajduje się Diecezjalne Centrum Pielgrzymowania im. Jana Pawła II znajdujące się przy ul. Papieskiej 10. W jego skład wchodzi między innymi Muzeum Jana Pawła II oraz Dom Pielgrzyma “Opoka”. Można w nim zobaczyć m. in. pierwszą papieską piuskę z inauguracji pontyfikatu, jego sutannę, narty i wiele pamiątek z pielgrzymek.

Następnie udaliśmy się do Miasteczka Galicyjskiego, które jest odrębną częścią Sądeckiego Parku Etnograficznego i zostało odtworzone na wzór małych, prowincjonalnych miasteczek z okresu austro-węgierskiego. Można było wejść do wielu obiektów – między innymi Domu Krawca, Stolarza, Fotografa,  Apteki i Gabinetu Dentystycznego, Sklepu Kolonialnego i Remizy Strażackiej. W Miasteczku Galicyjskim, w którego centrum stoi studnia, a nad którego rynkiem dominuje Ratusz, to miejsce, w którym organizowane są różne imprezy. Na terenie Miasteczka Galicyjskiego wznosi się też karczma wzorowana na żydowskiej karczmie z XIX/XX wieku.

Kolejnym punktem programu był SĄDECKI PARK ETNOGRAFICZNY - największe muzeum skansenowskie w Małopolsce, prezentujące architekturę drewnianą i tradycyjną kulturę ludową lokalnych grup etnograficznych - Lachów, Pogórzan i Górali Sądeckich oraz grup etnicznych: Łemków, Niemców i Cyganów. Po Skansenie oprowadzała nas pani przewodnik, z którą obejrzeliśmy: zagrody chłopskie, XVII-wieczny dwór szlachecki, szkołę oraz osiemnastowieczne świątynie: kościół rzymskokatolicki, cerkiew greckokatolicką i kościół protestancki. Park obejmuje swoim zasięgiem aż 20 ha. Moglibyśmy spędzić tu wiele godzin, tak bardzo lubimy „szwendać się” wśród drewnianych chałup, zagród, stodół, spichlerzy, ukwieconych ogródków, kościołów, cerkwi…. Na trasie wędrówki po skansenie udało się znaleźć ślady Karola Wojtyły, który jako kardynał udzielał ślubu jednej z mieszkanek domu przeniesionego do skansenu z terenu Sądecczyzny.

            Wycieczka była wspaniałą lekcją dla wszystkich. Każdy mógł zaczerpnąć wiedzy, wzmocnić ducha i przenieść się na chwilę do odległych czasów. Wszyscy byliśmy bardzo zadowoleni z wyjazdu, chociaż nieco zmęczeni i oszołomieni natłokiem wrażeń./rg

Galeria

E-DZIENNIK

MS Office 365

Nasze osiągnięcia

PATRON SZKOŁY

 Sportowa Edukacja

Szukaj