Szukaj

Aktualności

Ważne Ogłoszenie Urzędu Gminy Gromnik

środa, Listopad 17, 2021

Szanowni Mieszkańcy Gminy Gromnik,

               Uprzejmie przypominamy, iż od 1 lipca 2021 r. każdy Właściciel lub Zarządca budynku ma obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

               CEEB utworzona została na podstawie Ustawy z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw. Za jej stworzenie, wdrożenie i prowadzenie odpowiedzialny jest Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego.

 Czytaj dalej....         

Budynki mieszkalne: Załącznik nr 2 - Pobierz

Budynki niemieszkalne: Załącznik nr 3 - Pobierz

Deklaracja dotyczy źródeł ciepła i źródeł spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. Każdy budynek, który posiada źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW należy zgłosić do CEEB wypełniając odpowiednią deklarację.

Deklarację można złożyć elektronicznie, przy użyciu podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego. Należy wejść na stronę www.zone.gunb.gov.pl, następnie na stronie głównej wybrać opcję ->złóż deklarację<- wypełnić  i wysłać.

               Deklarację można złożyć również w wersji papierowej w Urzędzie Gminy, za pośrednictwem którego dane zostaną przekazane do CEEB. W załączeniu druk deklaracji, który należy wypełnić i złożyć w Urzędzie Gminy.

               Przekazanie danych jest obowiązkowe! Za brak złożenia deklaracji będzie grozić kara grzywny.

               Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Gromnik pok. nr 9 lub pod numerem tel. 14 65 14 238 wew.14.                                                                                                                                                                     

Wójt

mgr Bogdan Stasz

E-DZIENNIK

MS Office 365

Nasze osiągnięcia

CMI

E-ŚWIETLICA

Plan walki z epidemią Covid-19

Który przedmiot najbardziej lubisz?