Aktualności

Uroczystość nadania Szkole Podstawowej w Rzepienniku Marciszewskim imienia Św. Jana Pawła II

Uroczystość nadania Szkole Podstawowej w Rzepienniku Marciszewskim imienia Św. Jana Pawła II

Czwartek, Maj 23, 2024

20 maja 2024 r. zapisał się w historii naszej placówki jako jeden z najważniejszych. Właśnie wtedy nastąpiło oficjalne nadanie Szkole Podstawowej w Rzepienniku Marciszewskim imienia Św. Jana Pawła II oraz przekazanie poświęconego sztandaru. Z okazji tak wyjątkowego i niecodziennego wydarzenia w życiu naszej społeczności mogliśmy gościć czcigodnych, dostojnych i szacownych Gości.

Uroczystość w kościele

            Uroczystości zainaugurowano Mszą Świętą w Kościele Parafialnym pw. Miłosierdzia Bożego w Rzepienniku Strzyżewskim, którą celebrował ks. Biskup Leszek Leszkiewicz, a towarzyszyli mu ksiądz dziekan Jan Zając, ks. Józef Jasiurkowski oraz  ksiądz Rodak Janusz Kras. W świątyni zgromadzili się zaproszeni  Goście, Dyrektor Szkoły, Nauczyciele, Pracownicy Szkoły, Uczniowie, Rodzice oraz Mieszkańcy wsi Rzepiennik Marciszewski.

            Pani dyrektor Celina Kwaśna  powitała Księdza Biskupa, podziękowała mu za obecność oraz przewodniczenie Eucharystii i modlitwie w intencji całej Społeczności Szkolnej. 

            W swojej homilii ks. Biskup odniósł się do wyboru Patrona podkreślając, że „ wybór imienia jest (…) wyborem programu działania i przyczynia się do ubogacenia ceremoniału szkoły. Patron jest punktem odniesienia, wzorem do naśladowania, wreszcie autorytetem, który swoim życiem i działalnością pokazał jak pięknie żyć, kierować się prawdą, dobrocią , miłością.  Zwrócił też uwagę na działalność Społeczności Szkoły przybliżając pokrótce każdy jej element i wskazując na konieczność ścisłej współpracy,  odpowiedzialności rodziców za wychowanie dzieci oraz współodpowiedzialności wszystkich członków społeczności szkoły za wychowanie przyszłych pokoleń”..

            Po homilii odpowiadając na prośbę Przewodniczącej Rady Rodziców, pani Angeliki Słowik, która w imieniu Dyrektora, Rady Pedagogicznej, Uczniów i Rodziców  poprosiła  o poświęcenie i pobłogosławienie Sztandaru oraz modlitwę, aby Uczniowie – Dzieci i Młodzież - w swoim życiu czcili wartości, jakimi dla każdego człowieka są BÓG, HONOR, OJCZYZNA i  podążały drogą wiary, prawdy i miłości, ksiądz Biskup dokonał aktu poświęcenia sztandaru..

            Po zakończeniu uroczystości w kościele w kierunku szkoły podążył orszak uformowany  według ustalonego porządku: Poczet Sztandarowy Rodziców, zaproszeni Goście i Dyrektor Szkoły, Uczniowie z Wychowawcami i pozostali uczestnicy imprezy.

            Oficjalną część uroczystości nadania Imienia Szkole Podstawowej w Rzepienniku Marciszewskim i wręczenia Sztandaru rozpoczęto od wciągnięcia flagi na maszt znajdujący się przed szkołą i odśpiewania hymnu państwowego .

Miejsce pamięci

  Dalszy ciąg części oficjalnej uroczystości kontynuowano na korytarzu szkolnym, gdzie nastąpiło poświęcenie rzeźby Patrona, upamiętniającej nadanie Imienia Szkole. Rzeźba przedstawia popiersie Św. Jana Pawła II. Warto nadmienić, że wykonał go pochodzący z Dębicy, obecnie tworzący i mieszkający w Kielcach, rzeźbiarz Pan Sławomir Micek. Specjalizuje się on w rzeźbie realizowanej w brązie i marmurze. Ma na swoim  koncie wiele realizacji rzeźb plenerowych, monumentów i pomników, tablic i płaskorzeźb pamiątkowych oraz statuetek i medali okolicznościowych. 

Odsłonięto popiersie Patrona i dokonano jego poświęcenia. Aktu tego dokonali: Ksiądz Biskup Leszek Leszkiewicz, Poseł na Sejm RP Pan Wiesław Krajewski, Dyrektor Delegatury KO w Tarnowie Pani Joanna Jasiak, Wójt Gminy Gromnik Pani Małgorzata Kras, Dyrektor szkoły Pani Celina Kwaśna, Przewodnicząca RR  Pani Angelika Słowik oraz zastępca przewodniczącego SU – Błażej Szymański. Po ceremonii pod pomnikiem delegacja uczniów – Patrycja Słowik, Joanna Płocica, Szymon Bajorek złożyła kwiaty i wszyscy przeszli do sali gimnastycznej, gdzie miała miejsce kolejna część uroczystości.   

Uroczystości w szkole

W sali gimnastycznej, gdzie miała miejsce dalsza część uroczystości,  głos zabrała Pani Dyrektor Celina Kwaśna, która bardzo serdecznie powitała  dostojnych  Gości, a wśród nich Księdza Biskupa Leszka Leszkiewicza, Posła na Sejm RP Pana Wiesława Krajewskiego, Dyrektora Delegatury Kuratorium Oświaty w Tarnowie Panią Joannę Jasiak, Radnego Rady Powiatu Tarnowskiego Pana Zbigniewa Gotfryda, Wójta Gminy Gromnik Panią  Małgorzatę Kras, Wójta Gminy Rzepiennik Strzyżewski Pana Marka Karasia, wszystkich Czcigodnych Duchownych – Proboszcza i Katechetę Ks. Stanisława Kołodzieja, Ks. Józefa Jasiurkowskiego, Ks. Rodaka Janusza Krasa, Kierownika  Administracji Szkół i Przedszkoli Samorządowych w Gromniku   Panią Magdalenę Pichner, Dyrektorów Szkół z terenu gminy Gromnik - Panią Ewę Białkowską,  Panią Grażynę Łazarek, Pana Bolesława Buratowskiego, Pana Grzegorza Kierońskiego oraz Dyrektora ZSOiZ – Pana Wiesława Wójcika, Przewodniczącego Rady Gminy w Gromniku Pana Mariusza Łabuza oraz Radnych – Pana Czesława Cudka, Panią Agatę Bąk,  Panią Jolantę Rutka, Panią Jolantę Turską, Panią Bernardę Zając, Pana Bronisława Kucharzyka, Pana Stanisława Rafę, Sołtysa wsi Pana Stanisława Cudka, pracownika Gminnej Biblioteki Publicznej Panią Annę Bajorek. Szczególne słowa powitania skierowała do przybyłych na uroczystość emerytowanych pracowników – nauczycieli Pani Ireny Zięby, Pani Janiny Kleszyk, Pani Genowefy Ziomek oraz Absolwentów  naszej szkoły, którzy zawsze służą swoją pomocą, wychodzą naprzeciw naszym oczekiwaniom i chętnie nam towarzyszą – Weroniki Kwaśny, Aleksandra Cudka, Izabeli Gąsiorowskiej, Zuzanny Szymańskiej, Wiktora Łątki oraz Michała Kwaśnego. Powitała również wszystkich Rodziców, Uczniów i Nauczycieli, Pracowników szkoły, Absolwentów oraz Mieszkańców wsi.

    Pani Dyrektor Celina Kwaśna w swoim wystąpieniu podkreśliła doniosłość  dnia oraz jego historyczne znaczenie. Wyraziła ufność w to, że postać Wielkiego Polaka – Św. Jana Pawła II  będzie wzorem dla wszystkich i pomoże wychować uczniów na dobrych oraz mądrych ludzi: Nasz Patron będzie nam zawsze przypominał, że piękno duchowe, prawda i dobro to wartości uniwersalne. Postać takiego Patrona zobowiązuje nas do dawania czytelnego świadectwa dobra w  życiu całej społeczności, rzetelnego zdobywania wiedzy i szczerej dbałości o chrześcijańskie wychowanie. Życzyła wszystkim, aby wzorując się na naszym Patronie pielęgnowali w sobie c najlepsze cechy: skromność, uczynność, tolerancję, pracowitość i mądrość, by były one inspiracją do stawania się coraz lepszymi ludźmi.

Kolejnym punktem uroczystej ceremonii było przekazanie przez przedstawicieli Rady Rodziców - panią Annę Salwa, panią Iwonę Góral oraz pana Krzysztofa Fudalę, poświęconego Sztandaru Dyrektorowi Szkoły, a następnie Szkolnemu Pocztowi Sztandarowemu Uczniów, w skład którego weszli Dominika Mierzwa, Wiktoria Ryndak oraz Adrian Sromek. Pani Dyrektor zaprezentowała sztandar.

 Płat sztandaru stanowi tkanina w kształcie kwadratu o wymiarach 100 cm x 100 cm. Przymocowany jest on do drzewca wykonanego z jasnego drewna toczonego, zakończonego głowicą w formie złotego orła w złotej koronie. Sztandar obszyto złotą taśmą i wykończono złotymi frędzlami. Główna strona sztandaru (awers) posiada kremowe tło. Centralne miejsce zajmuje wyszywany portret patrona szkoły – Św. Jana Pawła II. Postać patrona otoczona jest złotym napisem: „Szkoła Podstawowa  im. Św. Jana Pawła II w Rzepienniku Marciszewskim”. W każdym rogu umieszczono ozdobny motyw roślinny. Rewers jest koloru czerwonego. Na tym tle w centrum umieszczono wizerunek orła z głową ozdobioną złotą koroną zwróconą w prawo. Nad godłem państwowym na półokręgu widnieje napis: „BÓG, HONOR, OJCZYZNA. Rozpostarte skrzydła symbolizują dążenie do najwyższego dobra, gotowość do pokonywania przeszkód i trudności. Orzeł został wyhaftowany nicią białą, zaś korona, dziób i pazury – nicią złotą.

Oddając sztandar powiedziała: Drodzy uczniowie. Przekazuję Wam sztandar Szkoły Podstawowej w Rzepienniku Marciszewskim. Symbolizuje on patriotyzm, miłość do Boga, do ludzi i wszystkie te wartości, które wyznawał i głosił nasz wielki patron Św. Jan Paweł II. Noście Go z dumą i honorem.

    W obecności zgromadzonych w sali gimnastycznej Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Rzepienniku Marciszewskim  złożyli ślubowanie na otrzymany Sztandar. Tekst przysięgi odczytała Pani Dyrektor, a Uczniowie odpowiadali: „Ślubujemy!” na  kolejne wezwania:

 1. Dochować wierności Bogu, Ojczyźnie, Rodzinie i Szkole.

2. Bronić i umacniać wartości, które wyznawał i głosił nasz wielki patronŚw. Jan Paweł II.

3. Strzec honoru szkoły i jej sztandaru.

4. Pilnie pracować nad sobą teraz i w przyszłości, aby swoją postawą sprawiać radość nauczycielom i rodzicom, /a innym ludziom dawać wzórdo naśladowania.

5. Szanować godność własną i godność drugiego człowieka, aby życieludzkie było dla nas największym skarbem,/ który podarował nam samBóg.

Przemówienia okolicznościowe

   Po złożeniu ślubowania nadszedł moment, aby głos zabrali szanowni Goście. Swoimi refleksjami na temat postaci patrona Św. Jana Pawła II oraz uroczystości podzielili się Poseł na Sejm RP Pan Wiesław Krajewski, Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty Pani Joanna Jasiak, Wójt Gminy Gromnik Pani Małgorzata Kras, Wójt Gminy Rzepiennik Strzyżewski Pan Marek Karaś, Członek Rady Gminy – radny naszej wsi Pan Czesław Cudek.

            Wszyscy gratulowali wyboru Patrona oraz pięknej uroczystości. Udzielili cennych wskazówek i rad, które Społeczność Szkolna powinna wdrożyć w swoje życie.

Część artystyczna

     Montaż słowno – muzyczny wzbogacony elementami multimedialnymi według  pomysłu i scenariusza opracowanego przez Panią Romanę Gąsiorowską zaprezentowali Uczniowie Szkoły. Oprawę muzyczną występu uświetnił zespół uczniów klas II i III pod opieką Pani Karoliny  Zbylut  i zespoły taneczne – pod kierunkiem Pani Agnieszki Łajka oraz Pani Weroniki Zagórskiej.

Krótkim spotem uwzględniającym najważniejsze myśli  Św. Jana Pawła II  wprowadzono publiczność w refleksyjny nastrój. Następnie prowadzący uroczystość nasi Absolwenci – Weronika Kwaśny i Aleksander Cudek  przybliżyli sylwetkę Patrona. Elementy biografii przeplatano scenkami dotyczącymi życia Jana Pawła II:

 „ Wadowice. Rok 20” – w postać Karola Wojtyły wcielił się Mateusz Sromek, Żyda Chaima zagrał Leon Słowik a Akuszerkę  - Wiktoria Kleszyk.

„Kardynał w górach” – Wojtyłę zagrał Artur Fudala,  górala - Wiktor Słowik, narrację poprowadziła Julia Witek.

Nie zabrakło wierszy autorstwa papieża, o papieżu  i dla papieża – wygłosili je: Joanna Płocica, Julia Witek, Michał Bąk, Wiktoria Ryndak,  Hubert Ziomek oraz Weronika Kwaśny  i Aleksander Cudek.

            Fragmenty słowne przeplatano krótkimi filmikami i prezentacjami multimedialnymi, które zmontowała Pani  Marzena Habas.

    Uczniowie w szczególny sposób zaakcentowali, że Papież -  Św. Jan Paweł II, zafascynował ludzi na całym świecie swoją niezwykłą osobowością. Każdy, kto mógł się z nim spotkać, odczuwał promieniowanie świętości i bliskość samego Boga.To właśnie patron naszej szkoły – ideał i wzór człowieka, niekwestionowany autorytet moralny naszych czasów to jeden z największych głosicieli prawdy o Bogu i człowieku, pielgrzym pokoju, filozof i nauczyciel, pisarz, poeta i aktor, wielki przyjaciel, szczególnie ludzi młodych. Podsumowując stwierdzili, że wielki to splendor i odpowiedzialność być uczniem szkoły, która nosi imię tego Wielkiego Polaka. Jego gorące nawoływanie do miłości, dobroci, umiłowania prawdy, piękna i sprawiedliwości na świecie w sposób szczególny będą wyzwaniem dla nas. A Jego myśl  i zatroskanie o młodego człowieka  będą zawsze przyświecać całej naszej społeczności.

            Na zakończenie tej części uczniowie – Artur Fudala i Patryk Bajorek zaprezentowali krótki pokaz gimnastyczny przygotowany pod kierunkiem  Pana Edwarda Cudka.

Wystrojem kościoła i szkoły zajęły się Panie -  Wiesława Cudek i Anna Cudek.

Wszyscy obecni na uroczystości mieli  możliwość zapoznania się z  owocami pracy z Patronem, oglądając wystawy i gazetki w holu szkoły oraz wpisania się do Księgi Pamiątkowej.

Spotkanie okolicznościowe

            Po zakończonej uroczystości w szkole zaproszeni Goście, Rodzice i Nauczyciele oraz Pracownicy szkoły spotkali się na wspólnym posiłku w Domu Ludowym przygotowanym przez Rodziców i Sympatyków Szkoły.

Podziękowania

   Dyrektor, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców oraz Grono Uczniowskie  składają serdeczne podziękowania wszystkim znamienitym Gościom, Przyjaciołom i Darczyńcom oraz Mieszkańcom Rzepiennika Marciszewskiego za uświetnienie naszej uroczystości swoją obecnością.

Zaszczytem było gościć Państwa w naszej placówce. Dziękujemy również  za wszystkie cenne wskazówki i rady, życzliwe słowa oraz gratulacje.

Romana Gąsiorowska

Galeria zdjęć

GOK Gromnik - film

GOK Gromnik - relacja foto

E-DZIENNIK

MS Office 365

Nasze osiągnięcia

PATRON SZKOŁY

 Sportowa Edukacja

Szukaj