Aktualności

Nowa sala gimnastyczna

Nowa sala gimnastyczna

środa, Lipiec 13, 2022

Wbicie łopaty pod budowę nowej sali gimnastycznej

W dniu 22 czerwca 2022r. przy naszej szkole  miało miejsce symboliczne wbicie łopaty przed inwestycją, jaką będzie budowa sali gimnastycznej. Obiekt ten był bardzo wyczekiwany przez uczniów i mieszkańców wsi, gdyż po reformie oświaty i powstaniu ośmioletniej szkoły budynek stał się zbyt ciasny. Dzięki tej inwestycji będzie również możliwość utworzenia dwóch klasopracowni w miejscu obecnej sali gimnastycznej co znacznie poprawi jakość i warunki nauczania.

W wydarzeniu wzięli udział: Wójt Gminy Gromnik P. Bogdan Stasz, wykonawcy – przedstawiciele firmy „IMBUD” – P. Jerzy i Jarosław Gajdosz, pracownicy urzędu gminy odpowiedzialni za inwestycje: P. Anna Słowecka i P. Dawid Sobczyk, radny wsi Rzepiennik Marciszewski P. Czesław Cudek, sołtys wsi P. Stanisław Cudek oraz dyrektor szkoły P. Celina Kwaśna wraz z nauczycielami.

Serdeczne podziękowania dla wszystkich, którzy przyczynili się do realizacji tej inwestycji, a w szczególności dla pana Wiesława Krajewskiego posła na sejm RP, Wójta Gminy Gromnik pana Bogdana Stasza, radnego wsi Rzepiennik Marciszewski pana Czesława Cudka, dyrektor szkoły pani Celiny Kwaśnej, radnego Gminy Gromnik pana Bronisława Kucharzyka oraz pana Zbigniewa Gotfryda i wszystkich innych, którzy pomogli w realizacji tego projektu.

Galeria zdjęć

E-DZIENNIK

MS Office 365

Nasze osiągnięcia

PATRON SZKOŁY

 Sportowa Edukacja

Szukaj